Autorët

S.T.A. DATA ka zhvilluar software-in 3Muri në bashkëpunim me ekipin shkencor të studiuesve të udhëhequr nga prof. Sergio Lagomarsino (profesor i Teknikave të Konstruksioneve me kohë të plotë pranë Universitetit të Xhenovës), i cili ka zhvilluar motorin e llogaritjes.

Prof. Sergio Lagomarsino
Profesor i Teknikave të Konstruksioneve – Departamenti i Inxhinierisë Civile, Kimike dhe Ambientale, Universiteti i Xhenovës
Prof. Andrea Penna
Profesor i asociuar i Teknikave të Konstruksioneve – Departamenti i Inxhinierisë Civile dhe Arkitekturës, Universiteti i Pavia-s – Seksioni Strukturat prej Murature, Fondacioni EUCENTRE, European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia
Dr. Alessandro Galasco– Zhvillues software-i
Asistent Kërkimi – Departamenti i Inxhinierisë Civile dhe Arkitekturës, Universiteti i Pavia-s – Seksioni Strukturat prej Murature, Fondacioni EUCENTRE, European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering, Pavia – Profesionist i lirë, Programues
Dr. Serena Cattari
Kërkuese e Teknikave të Konstruksioneve – Departamenti i Inxhinierisë Civile, Kimike dhe Ambientale, Universiteti i Xhenovës