S.T.A. DATA

S.T.A. DATA është themeluar në vitin 1983 nga Adriano Castagnone, inxhinier civil dhe konstruktor që nga viti 1978 dhe pionier i programeve shkencore për inxhinierinë strukturore.

Kompania është krijuar për të ofruar shërbime dhe konsulenca për inxhinierinë e ndërtimit e atë civile. Mbart gjithmonë një interes të madh në sektorin e IT-së, duke shfrytëzuar mundësitë e mëdha të aplikimit në projektim dhe në llogaritjen strukturore.

Para se të fokusohej në zhvillimin e software-it, S.T.A. DATA ka realizuar projekte të rëndësishme me kompani private dhe ato publike: kjo është forca jonë, sepse pas ekspertëve të IT-së, nevojiten profesionistë konstruktorë për projektimin e strukturave.